တောင်ဥက္ကလာပ အထူးကုဆေးရုံကြီးအတွက်လှူဒါန်းခြင်း

Medi Myanmar Group Ltd. မှ ၁၂.၁၁.၂၀၂၀ နေ့တွင် တောင်ဥက္ကလာပ အထူးကုဆေးရုံကြီးသို့ ကျပ်တစ်ဆယ့်ခြောက်သိန်း တန်ဖိုးရှိ Meropenem ဆေးဝါးများ လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။

Read More

COVID-19 ကာကွယ် ထိန်းချုပ် ကုသရေး အမျိုးသားအဆင့်ဗဟိုကော်မတီသို့ လှူဒါန်းခြင်း

Medi Myanmar Group Ltd. မှ ၂၈.၁၀.၂၀၂၀ နေ့တွင် COVID-19 ကာကွယ် ထိန်းချုပ် ကုသရေး အမျိုးသားအဆင့်ဗဟိုကော်မတီသို့ ကျပ်ဆယ်သိန်းတိတိကို လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။

Read More

ခုတင် ၅၀၀ ဆံ အထူးကုဆေးရုံကြီး (ရန်ကုန်) ဆီးနှင့် ကျောက်ကပ်အထူးကု ဌာနသို့ Haemodialysis Machine အား လှူ ဒါန်း ခြင်း

Medi Myanmar Group Ltd မှ ခုတင် ၅၀၀ ဆံ အထူးကုဆေးရုံကြီး (ရန်ကုန်) ဆီးနှင့် ကျောက်ကပ်အထူးကု ဌာနသို့ USD 9000 တန်ဖိုးရှိသော Haemodialysis Machine အား လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်

Read More

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနသို့ COVID-19 ရောဂါကုသရေးဌာနအတွက် လှူဒါန်းခြင်း

Medi Myanmar Group Ltd. မှ ၂.၁၀.၂၀၂၀ နေ့တွင် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနသို့ COVID-19 ရောဂါကုသရေးဌာနအတွက် ကျပ် ငါးသိန်းခြောက်သောင်း နှစ်ထောင်တစ်ရာလေးဆယ့်ငါး တန်ဖိုးရှိသော ဆေးဝါးပစ္စည်းများကို လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။

Read More

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနသို့ COVID-19 ရောဂါကုသရေးဌာနအတွက် လှူဒါန်းခြင်း

Medi Myanmar Group Ltd. မှ ၁.၁၀.၂၀၂၀ နေ့တွင် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနသို့ COVID-19 ရောဂါကုသရေးဌာနအတွက် ကျပ် တစ်ရာသုံးဆယ်သုံးသိန်း သုံးသောင်းနှစ်ထောင်လေးရာလေးဆယ် တိတိကို လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။

Read More

ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစား ၀န်ကြီး ဌာနသို့ Covid 19 ရောဂါ ကာကွယ် ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ကုသရေး အတွက် ဆေးဝါးများ လှူ ဒါန်း ခြင်း

Medi Myanmar Group Ltd မှ Covid 19 ရောဂါ ကာကွယ် ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ကုသရေးအတွက် ကျပ် ရှစ်သိန်းခြောက်သောင်း ရှစ်ထောင် တန်ဖိုးရှိ ဆေးဝါးများကို ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစား ၀န်ကြီး ဌာနသို့ လှူ ဒါန်းခဲ့ပါသည်

Read More

ရန်ကုန်ပြည်သူဆေးရုံကြီးရှိ အပူပိုင်းနှင့် ကူးစက်ရောဂါ ပညာဌာနသို့ ဆေးဝါးများ လှူ ဒါန်း ခြင်း

Medi Myanmar Group Ltd မှ ရန်ကုန်ပြည်သူဆေးရုံကြီးရှိ အပူပိုင်းနှင့် ကူးစက်ရောဂါ ပညာဌာန တွင် တတ်ရောက် ကုသနေသော လူနာများ အတွက် သို့ ကျပ် နှစ်ဆယ့်တစ်သိန်းတစ်သောင်းရှစ်ထောင်လေးရာ တန်ဖိုးရှိ ဆေးဝါးများးလှူဒါန်းခဲ့ပါသည်

Read More

ဧရာဝတီဖောင်ဒေးရှင်းသို့ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်တားဆီးရေးလုပ်ငန်းစဥ်များအတွက် လှူဒါန်းခြင်း

Medi Myanmar Group Ltd. မှ ၂၁.၉.၂၀၂၀နေ့တွင် ဧရာဝတီဖောင်ဒေးရှင်းသို့ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်တားဆီးရေးလုပ်ငန်းစဥ်များအတွက် ကျပ် သိန်း(၂၀)တိတိကို လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။

Read More

တောင်ကြီးမြို့ရှိ ရှမ်းပြည်နယ်အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့သို့ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ အကြိုအဆင့် ကုသစက် (၂)လုံး လှူဒါန်းခြင်း

Medi Myanmar Group Ltd. မှ ၂၅.၈.၂၀၂၀ နေ့တွင် တောင်ကြီးမြို့ရှိ ရှမ်းပြည်နယ်အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့သို့ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ အကြိုအဆင့် ကုသစက် (၂)လုံးအား ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း လိုအပ်သည့် ခရိုင်/မြို့နယ်တွင် အသုံးပြုရန် လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။

Read More

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ရှိ နာဂ ကိုယ်ပိုင်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသသို့ ဆေးဝါးများလှူ ဒါန်း ခြင်း

Medi Myanmar Group Ltd မှ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ရှိ နာဂ ကိုယ်ပိုင်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသသို့ ကျပ် လေးဆယ့်ခုနစ်သိန်းသုံးထောင် တန်ဖိုးရှိ ဆေးဝါးများ လှူ ဒါန်းခဲ့ပါသည်

Read More