Contact Us :
ချင်းပြည်နယ်၊ ထန်တလန်မြို့ ဇဲဖိုင်ကျေးရွာ (က) ရေရရှိရေးအတွက် လှူဒါန်းခြင်း

Medi Myanmar Group Ltd. မှ ၁၈.၈.၂၀၂၀ နေ့တွင် ချင်းပြည်နယ်၊ ထန်တလန်မြို့ ဇဲဖိုင်ကျေးရွာ (က) ရေရရှိရေးအတွက် ကျပ် သိန်း(၅၀) တိတိကို လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။