Contact Us :
တောင်ကြီးမြို့ရှိ ရှမ်းပြည်နယ်အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့သို့ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ အကြိုအဆင့် ကုသစက် (၂)လုံး လှူဒါန်းခြင်း

Medi Myanmar Group Ltd. မှ ၂၅.၈.၂၀၂၀ နေ့တွင် တောင်ကြီးမြို့ရှိ ရှမ်းပြည်နယ်အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့သို့ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ အကြိုအဆင့် ကုသစက် (၂)လုံးအား ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း လိုအပ်သည့် ခရိုင်/မြို့နယ်တွင် အသုံးပြုရန် လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။